Expert na dopravu Petr Moos podpořil kandidáta na primátora Jaroslava Ďuriše

Praha bez chaosu

 

Podpora lídra : Ing. Jaroslava Ďuriše

 

Ve volebních programech stran mě, stejně jako mnoho jiných občanů zaujal program : Praha bez chaosu. Každodenní těžkosti Pražanů s dopravou v dobách dopravních špiček, obavy z dopadů energetické krize a aktuální sociální problematika a bezpečnost jsou velmi dobře zapracovány do priorit nového politického uskupení – „Praha bez chaosu“. Voliče jistě zaujme přístup založený na výsledcích výzkumu v programu: Smart Cities“, kde se bude moci uplatnit spolupráce s vědeckými pracovišti, zejména s ČVUT v Praze. To jistě umožní cílevědomé aplikace využití inteligentních systémů řízení jak v dopravě, tak i v nově konfigurovaných energetických sítích a jejich provozování v mimořádných situacích. Rovněž priorita v sociální oblasti orientovaná na vlídné město pro všechny občany. S tím také souvisí i bezpečnostní koncept města s návazností na proaktivní činnosti jak státní, tak i městské policie v součinnosti s příslušnými odbory Magistrátu..

Velmi sofistikovaný program je posílen osobností lídra – budoucího primátora – jímž je velmi zkušený odborník a současně i politik pan Ing. Jaroslav Ďuriš. Jeho systémový pohled na řešení prioritních problémů Prahy zaručuje odstranění chaotických prvků v řízení procesů v jednotlivých oblastech života našeho hlavního města.

 

V Praze, 9. 9. 2022                                                      

                                                                                                          Prof. Ing. Petr Moos, CSc, dr. s. c.